DUYSCHOT ORGELCONCOURS

Orgelconcours

Op zaterdag 21 mei en woensdagavond 25 mei organiseert de Duyschot Stichting in samenwerking met het Grachtenfestival een orgelconcours in de Westerkerk te Amsterdam. Dit concours vloeit voort uit de jarenlange connectie tussen de Westerkerk en het Grachtenfestival. Het orgel als instrument heeft al jaren een vaste plaats binnen het aanbod van het Grachtenfestival. Veel prijswinnaars en finalisten van het Prinses Cristina Concours hebben in de Westerkerk opgetreden met Jos van der Kooy en Evan Bogerd. Helaas is het voor jonge organisten niet mogelijk om hier in te participeren. Zodoende organiseert de Duyschot Stichting in samenwerking met het Grachtenfestival een alternatief voor organisten.

Het orgelconcours bestaat uit een tweetal categorieën: Jongeren tot 21 jaar (A) en conservatoriumstudenten (B). Voor de winnaars van de beide categorieën zijn zowel geldprijzen als optredens te verdienen. Op zaterdag 21 mei vindt de voorronde plaats met alle deelnemers. Uit deze ronde worden 2-3 deelnemers per categorie uitgenodigd voor de finale avond op woensdag 25 mei.

Grachtenfestival

Het Grachtenfestival en de Westerkerk zijn al jaren met elkaar verbonden. De winnaars van beide categorieën worden door het Grachtenfestival uitgenodigd om op woensdag 17 augustus gezamenlijk een prijswinnaarsconcert te verzorgen in de Westerkerk.

Vereisten

– Deelnemers uit categorie A wordt gevraagd een vrij programma te spelen van maximaal 12 minuten
– Deelnemers uit categorie B wordt gevraagd een afwisselend programma samen te stellen van maximaal 20 minuten.
Door restauratiewerkzaamheden aan de kerk is alleen het hoofdorgel (Duyschot) te gebruiken.
Draag zelf zorg voor registranten! indien noodzakelijk is een kundige registrant voorhanden, echter is het niet mogelijk om daarmee te reperteren.

Jury

De optredens worden beoordeeld door: Anton Pauw (Haarlem), Jaap Zwart (Hattem), Hayo Boerema (Rotterdam) en Gert-Jan Mostert (technisch voorzitter)
Resultaten zijn bindend, deelnemers krijgen schriftelijk feedback op hun prestaties. Een korte nabespreking met juryleden is mogelijk mits de tijd het toelaat.

Prijzen

Winnaar categorie A: €250,- en prijswinnaarsconcert op woensdag 17 augustus
Winnaar categorie B: €500,- en prijswinnaarsconcert op woensdag 17 augustus
Winnaar publieksprijs: €150,-
2e en 3e prijswinnaars worden uitgenodigd voor een lunchpauzeconcert in de Westerkerk

Aanmeldprocedure

Deelnamekosten: €35,-
Vul het onderstaande formulier in voor vrijdag 22 april:
https://forms.gle/iHLgxXunToidsiU16
(Op basis van de hoeveelheid aanmeldingen kan een selectie gemaakt worden.)